Life

Các loại cafe ngon và phổ biến hiện nay

Nhiều lúc ra quán cafe toàn kiêu bạc xỉu chả biết các loại cafe còn lại là gì cay vãi, sinh ra con blog này để mai mốt order cho sang lên

Read
ReactJS

Cách dùng React Context, useReducer và liệu chúng có thay thế Redux?

Giới thiệu React Context, useContext, useReducer. Tất nhiên là sẽ chưa thể redux được, vì sao?

Read
ReactJS

React Hooks p1 (state, effect) và những thứ liên quan

Ngôn ngữ phèn viết cho React Hooks useState, useEffect và những thứ liên quan

Read
Computer

Hướng dẫn CƠ BẢN cài macOS song song windows

Hướng dẫn CƠ BẢN cài macOS song song windows, plz chỉ cơ bản

Read